Visie

Ieder kind is uniek.
Ieder kind verdient de kans om op eigen manier te groeien en te ontwikkelen.

GO! basisschool ’t Klavertje heeft oog voor de eigenheid van elk kind en gaat op zoek naar een antwoord op de individuele noden van dit kind.
We zetten in op het creëren van een warme leer- en leefomgeving waar onderlinge verschillen gezien worden als een meerwaarde. We leren onze kinderen zelfstandig werken en hun eigen leerproces in handen nemen. Hierbij stimuleren we hen om samen te leren en samen te leven.

GO! basisschool ’t Klavertje is een school van de Vlaamse Gemeenschap. Het PPGO! (Pedagogisch Project van de Vlaamse Gemeenschap) heeft als doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen van actief burgerschap. “Samen leren samenleven” is dan ook de kernopdracht.

Het PPGO! is het uitgangspunt om de begeleiding en ondersteuning van alle leerlingen vorm te geven. Leerlingen krijgen optimale kansen om kennis en vaardigheden te ontwikkelen om zich het samen leren samenleven eigen te maken. Het nastreven van de ontwikkelingsdoelen en de leerplandoelstellingen staat hierbij centraal, met als einddoel het maximaal behalen van de eindtermen die door de overheid zijn opgelegd.

Om de totale ontwikkeling van de leerlingen vorm te geven, legt de school, binnen de grenzen van het PPGO!, eigen accenten.

Omdat elk kind uniek is, zet GO! basisschool ’t Klavertje maximaal in op onderwijs op maat om elke leerling voldoende kansen te bieden zich maximaal te ontplooien.

De individuele onderwijsbehoeften staan hierbij centraal, zonder de totaalontwikkeling uit het oog te verliezen. Hiervoor wordt er afgestapt van het traditioneel jaarklassensysteem en wordt er gewerkt met een combinatie van niveaugroepen en leeftijdsgroepen.

In de niveaugroepen krijgen leerlingen de kans om op hun tempo kennis en basisvaardigheden op te bouwen die noodzakelijk zijn in de verdere ontwikkeling. Daarnaast wordt er ook voldoende aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en kunnen leerlingen zich samen met leeftijdsgenootjes ontplooien.

Openheid betekent voor ons het écht leren luisteren naar elkaar, het waarderen van elkaar en ervoor zorgen dat verschillen bespreekbaar zijn. Open staan voor andere meningen en culturen, en iedereen laten deelnemen zijn essentieel.
Onderlinge verschillen op vlak van afkomst, levensbeschouwing, socio-economische klasse, huidskleur, … zien we als een meerwaarde om leerlingen op te voeden tot jongeren met een open geest.

Kinderen spenderen veel tijd op school, het vormt een belangrijk deel van hun sociaal leven. Het creëren van een warm en zorgzaam klimaat waar op een constructieve manier met elkaar wordt omgegaan en waar rekening wordt gehouden met elkaars noden is de basis van ieders ontwikkelingsproces. Door alle betrokkenen wordt er dan ook voortdurend gewaakt over het hebben van een veilige leer- en leefomgeving voor iedereen.

Kinderen van nu, zijn de volwassenen van later. Zij moeten kunnen functioneren als zelfstandige burgers, zonder het welzijn van anderen uit het oog te verliezen. Ze moeten leren juiste keuzes maken en inzien dat de juiste beslissing nemen niet altijd voor de hand ligt. Dit kunnen ze leren door vallen en opstaan binnen de veilige leeromgeving van de school. We moedigen hen aan om hun grenzen te verleggen en nieuwe dingen te durven ontdekken.

Reacties zijn gesloten.