GO! basisschool 't Klavertje

Een school met zeer veel speelruimte in een mooie groene omgeving

Begeleid busvervoer

Staden, Oostnieuwkerke, Westrozebeke, Kortemark, Houthulst, Zarren, Hooglede, ...

Een beestige school

de pony en de ezel zijn onze beste vrienden

Pedagogisch Project

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.

Neem een kijkje binnen onze schoolmuren

Ontdek onze school!

Een beestige school!
 
Een beestige school!
Elk kind is bij ons even belangrijk en krijgt dan ook de nodige aandacht. Onze school heeft een familiale sfeer die gekenmerkt wordt door warmte, aandacht voor structuur en afspraken. Wij hechten veel belang aan beweging en sport en besteden ook ruime aandacht aan het ontwikkelen van de talenten zoals techniek en creativiteit.
Peuter- & 1e kleuterklas
 
Peuter- & 1e kleuterklas
Extra aandacht wordt besteed aan “Leren leren” en “Sociale vaardigheden”. In de kleuterafdeling zijn in elke klas computers aanwezig. Kleuters werken gedifferentieerd in verscheidene hoekjes.
2de en 3de kleuterklas
 
2de en 3de kleuterklas
In onze kleuterafdeling worden de allernieuwste leermethoden gehanteerd zoals: • Bonte Boel • Dag Jules • Confetti
1ste graad lager
 
1ste graad lager
Welkom in het 1ste leerjaar. In september is het voor de kindjes die de overstap van de kleuterklas naar het 1ste leerjaar doen altijd superspannend. Maar wees gerust, naast de taal- en reken- en WO lessen die ook op een creatieve manier zijn uitgewerkt, is er nog heel wat tijd voor muzische activiteiten zoals muziek, knutselen, toneel spelen…
2de graad lager
 
2de graad lager
Elke week begint met een kringgesprek. Hier kunnen de leerlingen hun ervaringen van het voorbije weekend vertellen aan hun klasgenoten en voorstellen doen voor de rest van de schoolweek.
3de graad lager
 
3de graad lager
In de lagere school staan de taalvakken, wiskunde en wereldoriëntatie centraal. Deze vakken worden gebracht met aangepaste werk -en leerboeken. Ze worden tevens gelinkt aan de werkelijkheid. Uitstappen, o.a. in kader van de lessen wereldoriëntatie, ontbreken dus zeker niet in onze klas.

GO! basisschool ’t Klavertje
Groei hier op jouw manier

Ieder kind is uniek.
Ieder kind verdient de kans om op eigen manier te groeien en te ontwikkelen.

GO! basisschool ’t Klavertje heeft oog voor de eigenheid van elk kind en gaat op zoek naar een antwoord op de individuele noden van dit kind.
We zetten in op het creëren van een warme leer- en leefomgeving waar onderlinge verschillen gezien worden als een meerwaarde. We leren onze kinderen zelfstandig werken en hun eigen leerproces in handen nemen. Hierbij stimuleren we hen om samen te leren en samen te leven.

Inschrijvingen

Dagelijks (tijdens de schooluren) gedurende het schooljaar.
In de vakanties: Van 1 juli tem 5 juli Vanaf 16 augustus tem 31 augustus
Op afspraak: 051/70 12 48

Wanneer u uw kind inschrijft in onze school, dan moet u de SIS-kaart, kids ID of een ander officieel bewijsstuk voorleggen waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt. Was uw kind al eerder in een school ingeschreven, dan moet u dit zeker vermelden aan onze school. Toch kunnen we kinderen inschrijven waarvoor geen officieel document kan worden voorgelegd, bijvoorbeeld omwille van een illegaal verblijf in het land. Elk kind heeft immers recht op onderwijs.