Home

 

School in ontwikkeling

We werken aan een nieuw pedagogisch project op onze school.

We stellen 3 items centraal:

 • Keuzevrijheid voor de leerling
  Binnen een duidelijk omlijnd kader en met opdrachten die vast liggen, leren we kinderen om zelf hun leerproces in handen te nemen. Ze mogen zelf hun tempo bepalen of de volgorde waarin ze hun taken willen afwerken. Afhankelijk van de opdracht, krijgen ze de keuze om in alleen te werken of in groep.
  Ze leren omgaan met vrijheid en met het opnemen van eigen verantwoordelijkheid.
 • Samenwerking met anderen
  “Het samen leren, samen leven” is bij ons meer dan een leuze. We hechten hier veel belang aan en willen onze leerlingen opvoeden als ruimdenkende jongeren. We vinden het belangrijk dat iedereen met iedereen kan samenwerken. Leerlingen oefenen de leerstof in in duo of in kleine groepjes en ze krijgen opdrachten die ze samen tot een goed einde moeten brengen.
  Ook op sociaal vlak willen we dat er op een respectvolle manier wordt omgegaan met elkaar. We willen van onze leerlingen wereldburgers maken die oog hebben voor de onderlinge verschillen en de keuzes van anderen respecteren.
 • Ontwikkeling van zelfstandigheid
  Leerlingen moeten ook, rekening houdend met hun ontwikkelingsniveau, zelfstandig kunnen functioneren. Zelfstandig leren en werken is ook actief leren en werken. Leerlingen krijgen de verantwoordelijkheid om doelgericht aan een taak of opdracht te werken. Doorheen het leerproces kunnen ze hulp zoeken indien nodig.
  Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen (zelf zoeken naar oplossen). Ze leren eigen keuzes te evalueren en te beoordelen en nemen hun eigen leerproces in handen.
  De keuzevrijheid die leerlingen krijgen, zorgt ervoor dat ze zelfstandig beslissingen moeten nemen die voor hen effectief zijn en verantwoord. Ze leren uit het maken van deze keuzes en sturen waar nodig hun leerproces bij.

Voor het eerst naar school

Uw kleuter kan naar school vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maand.

De instapdata voor schooljaar 2021-2022 zijn:

 • Woensdag 1 september
 • Maandag 8 november (na de herfstvakantie)
 • Maandag 10 januari (na de wintervakantie)
 • Dinsdag 1 februari
 • Maandag 7 maart (na de krokusvakantie)
 • Dinsdag 19 april (na de lentevakantie)
 • Maandag 30 mei (na Hemelvaartweekend)

“classe unique” bij de kleuters

Samen leren, samen leven!

Binnen het gezin, in de buurt, bij familie en vrienden, … zijn kinderen samen van alle leeftijden. Zij spelen samen, zij leren samen. Waarom gebeurt dit dan niet op school?
Wij doen dit wel. In onze “classe unique” zitten alle kleuters samen.
Ze krijgen een leeraanbod dat afgestemd is op de eigen ontwikkeling en er kan vlot gedifferentieerd worden. Kleuters van dezelfde leeftijd kunnen onderling sterk verschillen en hebben nood aan uitdagingen op hun niveau.
Naast een uitdagend leeraanbod is er binnen onze werking ook veel aandacht voor de sociale ontwikkeling van kleuters. We zetten in op coöperatief leren en leren onze kleuters om voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen.

Reacties zijn gesloten.