CLB

 CLB Chat

Beste leerling,

Misschien weet je het nog niet, maar sinds vorig jaar kan je ch@tten met het CLB! Omdat CLBch@t zijn eerste verjaardag viert, zijn we vanaf 1 februari iedere avond één uur langer open.

 • Op maandag, dinsdag en donderdag kan je met het CLB chatten van 17 uur tot 21 uur.
 • Op woensdag openen we al in de namiddag en kan je chatten van 14 uur tot 21 uur.

Je kan met alle vragen terecht bij CLBch@t.Chatten kan ook anoniem wat betekent dat wij niet naar je naam of adres vragen. CLBch@t is altijd gratis. Breng ons een bezoekje via www.clbchat.be

TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE

Misschien heb je nog enkele vragen na het krijgen van je rapport. Zijn jouw studieresultaten niet wat je verwacht had en wil je hierover graag met het CLB praten? Of misschien wil je voor de start van het nieuwe schooljaar nog even alles op een rijtje zetten? Dan hebben wij goed nieuws voor jou: CLBch@t is ook open tijdens de zomervakantie!

Je kan met ons chatten…

 • Tijdens de eerste week van juli
  • Op maandag 3, dinsdag 4 en donderdag 6 juli van 17 uur tot 21 uur
  • Op woensdag 5 juli van 14 uur tot 21 uur
 • Tijdens de laatste week van augustus
  • Op maandag 28, dinsdag 29 en donderdag 31 augustus van 17 uur tot 21 uur
  • Op woensdag 30 augustus van 14 uur tot 21 uur

Het CLB-ch@tteam staat klaar voor al jouw vragen.

Breng ons een bezoekje via www.clbchat.be

Groetjes,
Je CLB

Wat is een CLB?
– Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) vervangt reeds vanaf, september 2000 het vroegere PMS (Psycho Medisch Sociaal) centrum en het MST. (Medisch Schooltoezicht)
– In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.
– Die verschillende vakmensen werken samen in een multidisciplinair team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.

Op welke domeinen is een CLB voor leerlingen actief?
Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:
– het leren en studeren: leerlingen kunnen bv. een beroep doen op medewerkers in verband met studie- en motivatieproblemen
– de schoolloopbaan : hier is de begeleiding bij de studiekeuze zeer belangrijk en later in de schoolloopbaan de begeleiding bij de beroepskeuze
– de preventieve gezondheidszorg: de gezondheidsopvoeding, hygiëne en een preventief gezondheidsbeleid zijn een belangrijke investering in een goede kwaliteit van het leven
– de sociaal-emotionele ontwikkeling: hiermee bedoelt men de begeleiding van kinderen en jeugdigen in hun relationele ontwikkeling.

Met welke vragen kan je als ouder terecht bij een CLB?
– mijn kind heeft studieproblemen: hebben wij de juiste studierichting gekozen, zijn er aanpassingsproblemen in de nieuwe klas?
– mijn kind spijbelt: hoe zou dat komen en hoe moeten we dat aanpakken?
– mijn kind heeft moeilijkheden met het lezen: wat staat ons te doen?
– mijn kind heeft problemen met allergie, met zijn gehoor, met zijn ogen: hoe gaan we dat aanpakken?
– mijn zoon wordt gepest, mijn dochter wordt uitgelachen omdat ze te dik is : geef ons raad.
– mijn kind heeft de grootste moeite op enige afspraken na te leven: kan je ons daarbij iets suggereren?
– … U kunt altijd bij ons terecht!

Preventieve gezondheidszorg in het CLB:
Het centrum spoort vroegtijdig en systematisch stoornissen op, op het vlak van de gezondheid, groei en ontwikkeling zodat de leerling of de ouders tijdig deze stoornissen kunnen laten behandelen. Het centrum organiseert hiertoe algemene, bijzondere en gerichte consulten. Algemene en gerichte consulten behoren tot de verplichte begeleiding. Algemene consulten zijn periodieke algemene leeftijdsspecifieke medische onderzoeken, collectief georganiseerd voor alle leerlingen. Zij gaan door in het centrum. Gerichte consulten zijn collectief georganiseerde medische onderzoeken gericht op bepaalde gezondheidsaspecten van een welomschreven doelgroep van leerlingen. Zij gaan bij voorkeur door op school.

Het centrum neemt ten aanzien van de leerlingen maatregelen om het ontstaan van sommige besmettelijke ziekten te beletten. De regering bepaalt hiertoe de maatregelen en legt het vaccinatieschema vast. Het centrum neemt ten aanzien van leerlingen en schoolpersoneel profylactische maatregelen om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan.

Waarom zou je als ouder met een CLB contact opnemen?
Ouders stellen zich vaak heel wat vragen over de ontwikkeling van hun kind en dat is heel normaal. Maar wanneer moet je je als ouder écht zorgen maken over jouw kind? Soms denken ouders dat een bepaalde situatie wel vanzelf zal veranderen of dat het probleem er wel zal uit­groeien. Bijgevolg zoeken ze geen hulp of ondersteuning. Later blijkt dan dat het probleem onderhuids bleef staan en ondertussen alleen maar groter werd: het kind is nog meer verward, heeft nog extra moeilijkheden gekregen, of is angstiger en nog meer ontmoedigd, enz. In dit sta­dium wordt de begeleiding natuurlijk extra moeilijk. Het is dus aangeraden dat ouders en/of leerlingen tijdig contact opnemen met het CLB.

Contacteer het CLB
Directeur: Sofie Viaene – Henri Nolfstraat 11 – 8500 Kortrijk – Stuur email: clb.kortrijk@g-o.be
tel. 056 22 56 61 – Fax 056 25 72 95 – www.clbkortrijk.be

Je kan eveneens terecht op volgend adres:
Hugo Verrieststraat 36
8800 Roeselare
e-mail: Mail het CLB
tel.: 051 22 64 54
fax: 051 24 37 97

Reacties zijn gesloten.