Lagere afdeling

In de lagere afdeling worden de allernieuwste leermethoden gehanteerd zoals:

  • Leessprong en Kameleon voor taal
  • Kompas voor wiskunde
  • Piramide voor wereldoriëntatie en muzische vorming

De thema’s in de taalmethode Kameleon, de wiskundemethode Kompas en de methode Piramide voor wereldoriëntatie en muzische vorming, zijn gelijklopend.

Extra aandacht wordt besteed aan “Leren leren” en “Sociale vaardigheden”.

De leerlingen werken gedifferentieerd, elke leerling krijgt bij ons de nodige aandacht en ondersteuning.

In de lagere afdeling zijn in elke klas meerdere computers aanwezig en internet is toegankelijk.

Regelmatig worden didactische uitstappen en culturele activiteiten (toneel,film,bibliotheek…) gepland.

Om de twee weken gaan onze leerlingen van de lagere afdeling met de schoolbus zwemles volgen onder leiding van een ervaren leerkracht.

Blog: lager-klavertje.blogspot.be

Reacties zijn gesloten.