Kleuterafdeling

In onze kleuterafdeling worden de allernieuwste leermethoden gehanteerd zoals:

  • Bonte Boel
  • Dag Jules
  • Confetti

Extra aandacht wordt besteed aan “Leren leren” en “Sociale vaardigheden”. In de kleuterafdeling zijn in elke klas computers aanwezig. Kleuters werken gedifferentieerd in verscheidene hoekjes. Regelmatig worden in de kleuterafdeling didactische uitstappen gepland.

Snoezelruimte in de kleuterafdeling. Wat willen we bereiken?

Via het snoezelen willen we alle zintuigen prikkelen.
Zintuiglijke waarneming is immers een doorgeefluik van informatie, die ons denken en handelen beïnvloedt.
Het snoezelen heeft niet enkel een ontspannend karakter, maar wordt heel bewust toegepast omdat we overtuigd zijn van het belang en de stimulans die ervan uitgaan.

Wat de kleuter hoort, ziet en voelt is bepalend voor zijn gedrag en welzijn.

Uitvoering:

Dit doelbewust prikkelen van de zintuigen doen we via activiteiten waarbij horen, zien, smaken en ruiken worden gestimuleerd.
De snoezelruimte heeft als thema “De zee”. Na de paasvakantie krijgen de kleuters van de derde kleuterklas oefeningen watergewenning onder leiding van ervaren leerkrachten.

Blog: kleuters-klavertje.blogspot.be

Reacties zijn gesloten.